Vragen?

We helpen graag!

[ARTURO Netherlands] Flyout

Contact

Verkoop Binnendienst:
+31 53 573 7377

Nieuwsbrief

Arturo nieuwsbrief


Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste informatie over Arturo producten en diensten!


Arturo Unique Flooring

Vragen?

We helpen graag!

[ARTURO Netherlands] Flyout

Contact

Verkoop Binnendienst:
+31 53 573 7377

Nieuwsbrief

Arturo nieuwsbrief


Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste informatie over Arturo producten en diensten!


Let op! Lage temperaturen

Opslag, transport en verwerking in de winterperiode

Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de verwerking van onze producten.'s Winters heb je vaak lage temperaturen met een lage R.L.V. en bij natte omstandigheden kan de R.L.V. juist snel oplopen. Als u zich aan onderstaande richtlijnen houdt, dan kunnen problemen in de herfst- en winterperiode voorkomen worden.

Houd er rekening mee dat dit impact heeft op de planning van uw bestellingen en uw werkzaamheden.  

Zolang het vriest worden onze producten in een verwarmde tussenopslag opgeslagen. Tijdszendingen kunnen we hierdoor (tijdelijk) niet garanderen omdat bestellingen eerst in de volgende ochtend uitgeleverd worden. Afhankelijk van de gevoeligheid van producten kan het zijn dat bestellingen gescheiden worden aangeleverd.

Opslag en transport

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u alle producten tijdens opslag en transport tegen kou (<2°C) dient te beschermen. Er zijn producten die andere omstandigheden vragen. Voor de B-component van PU-gietvloeren geldt bijvoorbeeld dat zij beschermd moeten worden tegen kou (<10°C). Dit geldt ook voor de 1-C en 2-C PU-Toplakken (<5°C).

Voor de exacte temperatuur en luchtvochtigheid verwijzen wij u naar de productbladen. Bij twijfel is het visueel waarneembaar of het materiaal gekristalliseerd is.

Verwerking en doorharding producten

Bij gebruik van Arturo-producten in de winter geldt het volgende:

  • Vloertemperatuur minimaal 10 °C (ook 's nachts)
  • Verwerkingstemperatuur minimaal 15 °C
  • Maximale relatieve luchtvochtigheid (R.V.) 75%
  • Bestel op tijd zodat de producten voor aanvang van de werkzaamheden kunnen acclimatiseren tot 15°C  in de te leggen ruimte. Gebeurt dit niet, dan kan er een temperatuurschok ontstaan met onderstaande problemen tot gevolg.

Lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd of stoppen in het ergste geval de uitharding. Door een hoge luchtvochtigheid zal er eerder condensvorming ontstaan op de vloer, dit heeft een negatieve invloed op de tussenlaaghechting en de producteigenschappen.

1-C PU Toplakken

Extra aandacht voor 1-C PU Toplakken: Deze 1-C PU Toplakken zijn vochtuithardend. Dit houdt in dat de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur een belangrijke rol spelen bij de uitharding en glansgraad/matheid van de toplak. Bij wisselende luchtvochtigheden, temperaturen, laagdiktes en luchtstromen van bijv. heaters kan glansgraadverschil optreden.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Bel dan met de technische advieslijn: T: +31 53 573 73 63

Arturo Unique Flooring

Netherlands

Let op. Afhankelijk van het land dat je kiest, word je doorgestuurd naar de startpagina van het betreffende land. De verantwoordelijke contactpersoon vind je op de pagina met contactgegevens.